Our Mission

Outreach

Better Editions hjælper sociale virksomheder, non-profits, myndigheder og fonde med at hjælpe andre.

Hvad kan du bidrage? Hvordan kan du eller jeres organisation tage ansvar og gå nye veje? Vi hjælper sociale virksomheder med udvikle deres strategier og finansieringsgrundlag, så de kan udbrede deres interventioner, udvikle sociale projekter. 

Join the movement 

Urgent Projects

Hjælp

Vi hjælper jer med at hjælpe dem som har stort behov

Better Editions skal bidrage til udvikling af innovative og effektive sociale indsatser og investment readiness hos sociale aktører gennem tilvejebringelse af finansiering, nye finansieringsformer, forretningsmodeller og målinger, der understøtter aktivteterne på det social økonmiskeområde.

Impactskaber vi gennem sammen gennem social innivation

Vores kerneydelse er målrettet, skræddersyet finansiel, strategisk og socialøkonomisk bistand baseret på internationale erfaringer, højt økonomifagligt og strategisk niveau.

​FællesSørger vi for at skabe bedre en fremtid for udsatte

Vi laver sociale effektmålinger og SROI for, at gøre det synligt og dokumentere at sociale investeringer betaler sig. 

Vi laver analyser, "Pay by Results" (PbR) og "Social Impact Bond" (SIB) business cases og finansieringsstaregier, due diligence og investor search.